Hem / Efter en olycka

Efter en olycka

Här hittar du information om det interna efterarbetet och kommunikation, samt den externa kommunikationen efter en allvarlig olycka. Se även information i menyn till vänster om "Rapportera skada" samt "Försäkringsinformation".

Internt efterarbete och kommunikation

Tävlingsledare/Supervisor/Domare och klubb gör tillsammans en intern utredning och analys av orsaken till olyckan.

Svemo Generalsekreterare tar beslut om eventuell extern haveriutredning. Utefter den analys som haveriutredningen kommer fram till så tar aktuell Sektion/Grenchef tillsammans med klubben beslut om eventuella säkerhetshöjande åtgärder som behöver göras på anläggningen. Säkerhetsrådet bistår även vid behov!

Tävlingsledare/Supervisor/Domare

  • Skriver tävlingsrapport i Svemo TA (välj in skadad person i tävlingsrapporten och berätta kort om händelsen i "övriga upplysningar")
  • Fyller i en rapport för den/de allvarligt skadade personen/personerna online (en rapport per person), Rapportera allvarlig olycka>> Länken till rapporten hittar du också i Svemo TA när du skriver in din tävlingsrapport. Ladda ner mallen "Rapport vid allvarlig olycka" för att samla information, men rapportera online!
  • Tar kontakt med respektive sektions säkerhetsansvarige och samordnaren för säkerhetsråded, Kontaktuppgifter>>

Samordnaren sammanställer rapporter/material med hjälp av Tävlingsledare/ Supervisor/Domare och skickar till aktuell Sektion/Grenchef.

POSOM och/eller kansli, kontaktar tävlingsledaren och eventuellt andra inblandade funktionärer och personer för att följa upp eventuella behov av krisstöd

Extern Kommunikation

Den externa kommunikationen efter en allvarlig olycka har Svemos kansli hand om, eller så sker den enligt överenskommelse mellan kansliet och tävlingsledare/ Supervisor/Domare, Se även bilaga 4 i Svemo krisplan>>