Hem / Efter en olycka / Internt efterarbete

Internt efterarbete

Hur sker den interna kommunikationen och efterarbetet?

Tävlingsledare (Supervisor/Domare) och klubb gör tillsammans en intern utredning och analys av orsaker till olyckan/incidenten.

Generalsekreteraren tar ett beslut om eventuell extern haveriutredning.

Utefter den analys som haveriutredningen kommer fram till tar sektionen och klubben beslut om de eventuella åtgärder som behöver göras. Ta gärna hjälp av Säkerhetsrådet vid behov!


Tävlingsledare (Supervisor/Domare)

- skriver tävlingsrapport i Svemo TA (välj in skadad person i tävlingsrapporten och berätta kort om händelsen i "övriga upplysningar")

- fyller i en rapport för den allvarlig skadade personen online (en rapport per person)
Rapportera allvarlig olycka >>
Länken till rapporten hittar du också i Svemo TA när du skriver in din tävlingsrapport.
Ladda ned Word-mall "Rapport vid allvarlig olycka" - samla information, men rapportera online!

- tar kontakt med respektive sektions säkerhetsansvarig och samordnare för säkerhetsarbetet.
Kontaktuppgifter >>

Samordnaren för säkerhetsarbetet sammanställer rapporter/material med hjälp av tävlingsledaren (supervisor/domare) och skickar ut till sektionen.
Kontaktuppgifter >>

POSOM och/eller kansli kontaktar tävlingsledaren och eventuellt andra inblandade funktionärer och personer för att följa upp eventuella behov av krisstöd.