Hem / Vid en olycka / Allvarlig olycka vid tävling

Allvarlig olycka vid tävling

Vid allvarlig olycka i samband med tävling, följ Svemo krisplan och checklista för krisnivå 2 eller 3.

Nedan klassas alltid som allvarlig olycka:

  • Befarad skallskada (ej käke)
  • Ryggskada
  • Inre blödning (buk, skallskada)
  • Befarad förlamning
  • Befarad dödsolycka

I övriga fall är det alltid tävlingsledaren som beslutar om hantering för allvarlig olycka eller inte, se mer under Krisplan och Beredskap>>

Dokumentation

Utsedd person i beredskapsgruppen för en loggbok över vidtagna åtgärder i samband med allvarlig olycka. Använd mallen för loggbok som du hittar under Krisplan och Beredskap>>

Extern kommunikation

Beredskapsgruppen följer riktlinjerna för extern kommunikation enligt Svemo Krisplan, se checklista krisnivå 2 och 3 som du hittar under Krisplan och Beredskap>>

All extern kommunikation ska hanteras av utsedd talesperson/medieansvarig. Ta hjälp och stöd i riktlinjerna för kriskommunikation, se bilaga 4 i Svemo Krisplan.

Intern kommunikation

Tävlingsledaren samlar beredskapsgruppen så snart som möjligt för beslut om vidare tävling. Beredskapsgruppen följer riktlinjer vid intern kommunikation enligt Svemo krisplan, se checklista krisnivå 2 eller 3 som du hittar under Krisplan och Beredskap>>

Akuta kontakter

  1. 112 larmas (Tävlingsledare ansvarar för att detta sker)
  2. Ring Svemo POSOM - grupp 0722-454300 (Tävlingsledare ringer POSOM)
  3. POSOM kontaktar jourhavande på kansliet
  4. POSOM har kontinuerlig kontakt med tävlingsledaren och tar beslut om eventuellt stöd