Hem / Vid en olycka / Allvarlig olycka vid tävling

Allvarlig olycka vid tävling

Vid allvarlig olycka, följ Svemo krisplan och checklista för krisnivå 2 eller 3.

Svemo Krisplan >>

Här hittar du länkar till kontakter, stöd och ansvarsfördelning när en olycka med befarad allvarlig personskada sker vid tävlingen:

- akuta kontakter och kommunikation >>
- POSOM för krisstöd >>
- hantera intern kommunikation >>
- hantera extern kommunikation >>
- dokumentera olyckshändelsen >>

Vad klassas som en allvarlig personskada?

Det klassas alltid som allvarlig olycka vid:
- befarad skallskada (ej käke)
- ryggskada
- inre blödning (buk, skallskada)
- befarad förlamning
- befarad dödsolycka

I övriga fall är det alltid tävlingsledaren som beslutar om hantering för allvarlig olycka eller ej.