Dokumentation

Vad ska dokumenteras, av vem och hur?


Loggbok

Utsedd person i beredskapsgruppen för loggbok över vidtagna åtgärder. Använd loggboksmallen.

Ladda ner mallen >>


Tävlingsrapport och rapport om allvarlig olycka

Läs vad som händer "Efter olyckan" >>