Hem / Vid en olycka / Allvarlig olycka vid tävling / Intern kommunikation

Intern kommunikation

Vad gäller vid den interna kommunikationen?

Tävlingsledaren samlar beredskapsgruppen så snart som möjligt för beslut om vidare tävling.

Beredskapsgruppen följer riktlinjer vid intern kommunikation enligt Svemo krisplan (se checklista krisnivå 2 eller 3).

Beredskapsgruppen bedömer och beslutar om att samla funktionärer och förare för att informera vad som hänt. Var tydlig och ge all nödvändig information för att undvika ryktesspridning.
Överinformera inte, tänk på att information om hälsotillstånd och diagnos är känslig och särskilt skyddsvärd och ska därför endast ges till den/dem som berörs direkt.

- Vem/vilka som ska informeras?
- När och hur ska informationen ges?
- Vad ska informationen innehålla?
- Vad har gjorts och kommer att göras?
- Ska någon frånvarande kontaktas?

Ta hjälp av checklista krisnivå 2 eller 3 >>