Hem / Vid en olycka / Lindrig olycka vid tävling

Lindrig olycka vid tävling

Vid lindrig olycka i samband med tävling, följ Svemo krisplan och checklistan för krisnivå 1.

Se mer under Krisplan och Beredskap>>

Försäkringsinformation

Ge information till skadad förare och/eller dess vårdnadshavare om hur föraren gör en skadeanmälan till IF. Tävlingsledare/ Supervisor/Domare ansvarar för att föraren får den informationen.

Rapportera skada

Fyll i tävlingsrapporten på Svemo-TA för aktuell/aktuella förare. Tävlingsledare/Supervisor/Domare ansvarar för att detta blir gjort.