Hem / Vid en olycka / Lindrig olycka vid tävling

Lindrig olycka vid tävling

Följ Svemo krisplan och checklistan för krisnivå 1.

Krisplan >>

Försäkringsinformation

Ge information till skadad förare och/eller dess vårdnadshavare om hur föraren gör en skadeanmälan till IF. Tävlingsledaren (supervisor, domare) ansvarar för att föraren får den informationen.

Försäkringar >>

Rapportera skada

Fyll i föraren i tävlingsrapporten på Svemo-TA. (Tävlingsledare eller supervisor/domare gör detta.)