Hem / Förberedelser och verktyg / Beredskapsgrupp

Beredskapsgrupp

Vem tillsätter beredskapsgruppen och vilket ansvar har gruppen?

Arrangerande klubb utser en beredskapsgrupp inför varje tävling eller större organiserad träning. Beredskapsgruppen ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid olyckshändelser.

Beredskapsgrupp vid tävling

Inför varje tävling utser arrangerande klubb en beredskapsgrupp.

I beredskapsgruppen ska minst dessa personer med följande roller ingå:
- Tävlingsledare (är sammankallande för beredskapsgruppen, om inte annat överenskommits)
- Supervisor/domare, juryordförande
- Säkerhetschef för tävlingen

I övrigt styr behovet vilka övriga medlemmar som ingår i beredskapsgruppen, exempelvis:
- medicinsk ansvarig
- medieansvarig
- administrativt stöd – exempelvis sekreterare som för loggbok om händelseförloppet vid en allvarlig olycka

Beredskapsgrupp vid träning

Under träningsverksamhet består beredskapsgruppen av personer som har utsetts av föreningens styrelse. Beredskapsgruppen samlas på bestämd plats. Platsen beslutas av Träningsledare som är sammankallade för beredskapsgruppen.

Var väl förberedd om det händer

I Svemos krisplan kan du läsa mer om beredskapsgruppens sammansättning och arbetsordning, om krishantering och om samarbetet med POSOM för psykologiskt krisstöd.

Till Svemo krisplan >>