ICE kontakt

ICE är en förkortning för "In Case of Emergency". Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk är det bra om sjukvårdspersonalen och tävlingsarrangören snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga.

I din personliga profil i Svemo-TA ska du skriva in din ICE-kontakt och hålla den uppdaterad. Blir du skadad vid träning eller tävling kan sjukvårdspersonalen och arrangören lätt ta kontakt med personen som står dig närmast.  

Du som är licensierad förare blir påmind vid varje licensköp om att hålla din ICE-kontakt uppdaterad.

Du får välja om du vill 
- bekräfta att din ICE är aktuell,
- uppdatera din ICE,
- göra ett aktivt val att du inte vill lägga till en ICE.   

Har du funktionärslicens eller ingen licens, gå in i din profil på Svemo-TA och lägg till eller uppdatera din ICE-kontakt. 

Uppdatera din ICE även i din telefon - hur du bäst gör läser du på 1177.se .