Krisplan

Klubben ska följa Svemos gemensamma krisplan för beredskap vid träning och tävling. Krisplanen ska vara en naturlig del i klubbens säkerhetsarbete. Klubben och tävlingsledare ansvarar för att detta sker.

Inför tävling och träning, gå igenom krisplanen i beredskapsgruppen.Tävlingsledaren/träningsledaren  ansvarar för att detta sker.


Krisplan >> (pdf)

 

Mallar och checklistor tillhörande krisplanen

Telefonlista >> (Word)
Komplettera telefonlistan med viktiga kontakter inför varje tävling. Skriv ut och lägg i tävlingssekretariatettillsammans med gällande krisplan. Anslå telefonlistan väl synlig på tävlingsplatsen.

Vid tävling, ladda upp telefonlistan i Svemo-TA via fliken ”Filer” i ”Redigera”-läget” av tävlingen.

Kom-ihåg-lista till funktionärer >> (Word)
Fyll i och skriv ut till samtliga funktionärer inför varje tävling

Loggbok allvarlig olycka >> (Word)
Beredskapsgruppens sekreterare ska föra loggbok vid olyckor med allvarlig personskada (krisnivå 2 eller 3). 

Kriskommunikation (pdf)
Stöd till medieansvarig (bilaga 4 i krisplanen)

 

Skriv ut checklistorna för de olika krisnivåer och ha dem lätt tillgängliga i sekretariatet.

Checklista Krisnivå 3 >> (pdf)

Checklista Krisnivå 2 >> (pdf)

Checklista Krisnivå 1 >> (pdf)

 

Digital grundutbildning i krishantering

Gå en digital grundutbildning i krishantering >>

 

Klubbplansch

Skriv ut klubbplanschen och fyll i era egna kontaktuppgifter, sätt sedan upp planschen på och omkring er bana.

Ladda ner plansch >> (pdf, 16MB).

Kontakta This is a mailto link om du vill få planschen mejlat till dig, eller om du vill beställa tryckta exemplar.