Hem / Förberedelser och verktyg / Utbildning i krishantering med POSOM

Utbildning i krishantering med POSOM

Klubbar, distrikt och sektioner kan erbjuda sina funktionärer en utbildning i krishantering i samarbete med POSOM. Målgrupp är tävlingsledare och funktionärer som i sitt uppdrag kan komma att hantera allvarliga olyckor och möta personer som drabbats av en krisreaktion. Det finns två kurser, en som är halvdag och en som är heldag.

Krishantering vid allvarlig olycka, halvdag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare och funktionärer inom Svemos grenar kunskaper för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskap om hur Svemos förberedelser för hantering av kriser och kunskaper om människors reaktioner och behov i kris. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha förmåga att utöva gott ledarskap när en allvarlig olycka inträffar.

Kostnad: 4 500 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Moms och eventuella resekostnader tillkommer.

Läs mer om kursen här>>

Krishantering vid allvarlig olycka, heldag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare och funktionärer inom Svemos grenar kunskaper för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka.

Kostnad: 9 000 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Moms och eventuella resekostnader tillkommer.

Läs mer om kursen här>>

Vid frågor och för att boka kontaktar du POSOM centralt:
Leslie Öqvist
Mejl: This is a mailto link
Tel: 08 24 92 00

Mer utbildning och stöd

För upprätthållande av krisberedskap vid motortävling kan arrangör av tävling avtala med POSOM om att krisgrupp ska finnas i beredskap vid tävlingsplatsen. För att beställa krisgrupp för beredskap under tävling kontakta POSOM på telefon 08-24 92 00 eller med e-post till: This is a mailto link