Hem / Förberedelser och verktyg / Utbildning i krishantering med POSOM

Utbildning i krishantering med POSOM

Distrikt, klubbar och sektioner kan erbjuda sina funktionärer en utbildning i krishantering i samarbete med POSOM.

Målgrupp: Kursen vänder sig till tävlingsledare, funktionärer som i sitt uppdrag kan komma att hantera allvarliga olyckor och möta personer som drabbats av en krisreaktion.

 

Krishantering vid allvarlig olycka, 1/2 dag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare, funktionärer inom motorcykel- och snöskotersport kunskaper för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskap om hur Svemos förberedelser för hantering av kriser och kunskaper om människors reaktioner och behov i kris. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha förmåga att utöva gott ledarskap när en allvarlig olycka inträffar.

Kostnad: 4 500 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Resekostnader och moms tillkommer.

Läs mer om kursen  >> (pdf)

Krishantering vid allvarlig olycka, heldag

Kursen syftar till att ge tävlingsledare, funktionärer inom motorcykel- och snöskotersport kunskaper
för att kunna hantera en akut kris till följd av en allvarlig olycka.

Kostnad: 9 000 kr per kurstillfälle. Avser 1 utbildare. Resekostnader och moms tillkommer.

Läs mer om kursen >> (pdf)Vid frågor och för att boka kontaktar du POSOM centralt:
Leslie Öqvist
Mejl: This is a mailto link
Tel: 08 24 92 00

Mer utbildning och stöd

Utöver möjlighet att gå Svemos skräddarsydda utbildningar erhåller funktionär och enskild medlem i Svemo som medlemsförmån 15% rabatt på POSOMs övriga utbildningar som publiceras på www.posom.se

För upprätthållande av krisberedskap vid motortävling kan arrangör av tävling avtala med POSOM om att krisgrupp ska finnas i beredskap vid tävlingsplatsen. För att beställa krisgrupp för beredskap under tävling kontakta POSOM på telefon 08-619 06 00 eller med e-post till: This is a mailto link