Hem / Vårt säkerhetsarbete

Vårt säkerhetsarbete

I detta avsnitt hittar du information om

- Handlingsplaner för Säkerhetsrådet och för varje gren

- Riktlinjer och uppdrag för vårt gemensama säkerhetsarbete

- Kommunikation inom säkerhetsarbetet

- POSOM - Svemos partner för krisstöd

- Digitala utbildningar kring säkerhet och krishantering

- Stöd till säkerhetsprojekt (från RFs Distriktsidrottsförbunden till Svemo-anslutna klubbar)

- FRHP FIM Racing Homologation Programme

- Rapporter Möten Säkerhetsrådet

- Rapporter från European Safety Meeting Motocross 2019 och 2020

- Nyheter från säkerhetsarbetet

- Vilka är Säkerhetsrådet