Hem / Vårt säkerhetsarbete

Vårt säkerhetsarbete

I detta avsnitt hittar du information om

- Riktlinjer och uppdrag för vårt gemensama säkerhetsarbete

- Kommunikation inom säkerhetsarbetet

- POSOM - Svemos partner för krisstöd

- Medicinska rådet (frågor om exempelvis läkarintyg, antidoping)

- Stöd till säkerhetsprojekt (från RFs Distriktsidrottsförbunden till Svemo-anslutna klubbar)