Hem / Vårt säkerhetsarbete / POSOM för krisstöd

POSOM för krisstöd

POSOM är Svemos partner för psykologisk stöd och krishjälp

Svemo är anslutet till POSOM (Psykologiskt- och socialt omhändertagande) som är en icke vinstdrivande organisation, som bedriver krishantering i form av akut krisstöd och tillhandahåller krisstödssamtal till personer som har drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 kris-händelser och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år på uppdrag av medlemmar som består av myndigheter, organisationer och företag. POSOMs krisgrupper består av psykoterapeuter, psykologer, präster, kristraumatologer och insatspersonal för akut krisstöd.

Allvarlig olycka och i behov av krisstöd?

Ring till POSOM på 0722 45 43 00 (POSOM kontaktar Svemo i sin tur) och följ Svemo krisplan.

Utbilda dig i krishantering med POSOM

POSOM tillhandahåller också utbildning i krishantering för funktionärer som är verksamma i klubb som är ansluten till Svemo.
Läs mer om utbildning i krishantering med POSOM>>

För upprätthållande av krisberedskap vid motortävling kan arrangör av tävling avtala med POSOM om att krisgrupp ska finnas i beredskap vid tävlingsplatsen. För att beställa krisgrupp för beredskap under tävling kontakta POSOM på telefon 08-24 92 00 eller med e-post till: This is a mailto link 

Läs mer om POSOM på deras webbplats>>