Hem / Tävling / Tävlingstillstånd

Tävlingstillstånd

För att en tävling ska kunna erhålla SM-status eller för att licensförsäkringar ska gälla måste en tävling vara sanktionerad och ha ett tävlingstillstånd utfärdat av Svemo. För att arrangera en tävling sanktionerad av förbundet krävs att UIM- och Svemo-regelverk följs.

 

Avgifter för tävlingstillstånd 2021

inbjudningstävling, oavsett när ansökan skickas in
(ej RM/SM/NM/EM/VM/rekordförsök)

1500 kr

mästerskapstävling, ansökt innan 31 december året innan         
(RM/SM/NM/EM/VM/rekordförsök)

2500 kr
mästerskapstävling, ansökt efter 31 december året innan
(RM/SM/NM/EM/VM/rekordförsök)
5000 kr