Hem / Vad är aquabike?

Vad är aquabike?

Aquabike, även känt som vattenskoter eller jetski, är en form av racing som mestadels körs på bana men också på öppet vatten. Det finns två olika typer av aquabikes, runabout (sittmaskin) och ski (ståmaskin). Det finns ett antal olika aquabikeklasser, från standardklassen ski GP3 till muskelklassen runabout GP1.

Tävlingar körs antingen på en mindre bana (aquacross) eller som ett långlopp (aquabike offshore). Aquacross är en bana med bojar som innehåller både höger-, vänstersvängar och alternativa spår. Varje tävling består av tre heat och resultatet från alla heaten räknas. Banans längd varierar mellan 1000-1500 meter per varv. långloppen kan antingen vara från punkt A till punkt B eller ett mindre antal längre varv.

De två olika typerna av aquabikes är:

  • Aquabike ski, ståmaskiner: mindre maskiner där föraren alltid står upp
  • Aquabike runabout, sittmaskiner: maskiner med en sadel där föraren kan sitta

Den 1 juni 2019 trädde ett ålderskrav på 15 år för att få framföra vattenskoter i Sverige in. Det finns dock möjlighet att ansöka om dispens enligt 3§ förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter för personer under 15 år. För att få en dispens utfärdad krävs att du har en giltig licens från Svenska Motorsportförbundet, Svemo och att du avser att delta och träna inför tävling som anordnas i samarbete med Svemo.