Hem / Kontakt

Kontakt


De förtroendevalda personerna styr förbundets arbete tillsammans med de som är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom respektive område och gör det arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via mail och telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina förbundsuppdrag. Till varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator knuten som finns tillgänglig på kontorstid.

Frågor som gäller licenser samt Svemo TA besvaras av kansliet.

Maila dina frågor och funderingar till This is a mailto link eller kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

- Frågor kring tävlingar riktas direkt till respektive arrangör, detta gäller även anmälan till
  tävlingar via Svemo TA.  

- Licensfrågor besvarar Svemos licensavdelning.

Information angående försäkringar och skadeanmälan hittar du här >> Sektion
011231096
Grenchef
011231086
Koordinator
0707794774
Adjungerad Förbundstekniker
Adjungerad Arrangörsansvarig
0708577500
Adjungerad Samordnare StreetBike
0739203282
Adjungerad Miljöansvarig
Adjungerad Mässansvarig
0730271041
Adjungerad Miljö- & Elansvarig
Adjungerad Dragracing Snöskoter
0762039274
Adjungerad Säkerhetsansvarig