E-Bike

 

Befintliga fossildrivna fordon ”konverteras” till eldrift så att ex. en enduromotorcykel får förbränningsmotorn ersatt av en elmotor. Fordonet är då i allt väsentligt fortfarande en klassisk enduromotorcykel med utseende, funktion och prestanda som speglar den med förbränningsmotor.

Läs mer 

En efterlängtad disciplin öppnar upp för fler arrangörsmöjligheter i Sverige

Det blir en ny disciplin, MTB E-bike, inom Svenska Cykelförbundet (SCF) och Svenska Motorsportsförbundet (Svemo).

Sammanställning över E-Bike klasser inom Svemo och förslag på banutformning för respektive klass

I mitten på mars så fick ni ett mejl med information gällande Svemo E-Bike projekt och möjlighet att söka projektpengar. Många hör nu av sig med följdfrågor vilket är helt naturligt då detta är nytt för oss alla.

Projekt: E-Bike

I början av 2020 gick Svemo ut med att vi gör en större satsning på E-Bike verksamheten, förbundets medlemsklubbar gavs då möjlighet att söka projektbidrag för tre olika områden rörande E-Bike.

Våra samarbetspartners