Hem / Allmän info / Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap och som är inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt innehar fullständigt svenskt personnummer. Svemo kan dock i enskilda fall medge undantag. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren är medlem i Svemo ansluten klubb. I licensen ingår en försäkring.

 

Förare delas in i klasserna:

  

Guldhjälm, Pris (gäller endast i Sverige)
Guldhjälmslicens utfärdas för förare upp till 12 års ålder, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt E-reglementet kap 9. För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

 

Ungdom, Pris (nationell och internationell)
Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och 
t o m det år föraren fyller 16 år. Förare med ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, i maskinklass Enduro 0 och fr.o.m. det år som föraren fyller 13 år även i maskinklass Enduro 1. För förare med ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

 

Klubb, Pris (gäller endast i Sverige och i den klubb förarens licens är utfärdad)

Licensen kan användas vid träning på flera klubbar och i flera grenar. Deltagande i klubbtävling i enduro tillåts endast i den klubb där förarens licens är utfärdad. Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen.

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år. Föraren som har giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo får delta i klubbtävling. (Se speciella krav i SR Enduro 2015-2016).

 

Bas, Pris (gäller endast i Sverige)
Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar/Klubbmästerskap och Enklare tävling. 

 

Junior, Pris (nationell och internationell)
Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år t o m det år föraren fyller 23 år. Förare kan under denna tid ansöka om uppklassning till Senior-licens. JSM-vinnare blir automatiskt uppklassad till senior nästkommande år. Förare med juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass Enduro 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass Enduro 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass Enduro 3.
Vid all träning och tävling utanför inhägnat område krävs körkort och då gäller alltid de begränsningar som gäller för respektive körkortsbehörighet (se E 2.2)
Förare som är 15-16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag. 

  

Senior, Pris (nationell och internationell)
Fr o m det år föraren fyller 24 år utfärdas alltid Seniorlicens.
Förare med Junior licens, som under kalenderåret nått stipulerat antal uppklassningspoäng, kan tidigare än det år föraren fyller 24 år ansöka om uppklassning till Senior.

Fr.o.m. det år föraren fyller 68 år (från 2017 års licens), kan efter särskild ansökan och med läkarintyg, blankett som finns på Svemo hemsida (Läkarintyg avseende förarlicens), utfärdas Seniorlicens.

 

Elit, Pris (nationell och internationell) 
Förare, som innevarande säsong klarat någon av följande kriterier, tilldelas Elit-licens kommande år.
Slutplacering 1-5 i SM-klass, Slutplacering 1-5 i DSM-klass, Slutsegrare i JSM-klass, Slutplacering 1-40 i Swedish Enduro Cup, Slutplacering 1-5 i SM SuperEnduro, Totalplacering 1-15 i Novemberkåsan, Slutplacering 1-5 i EM-klass Senior (ej Veteranklass), Slutplacering 1-5 i EM-klass Junior, Slutplacering 1-5 i VM Youth eller Slutplacering 1-15 i VM-klass. 

 

För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Motorkalender och Specialreglemente Enduro.