Hem / Tävling / Six Days' / Deltagarinfo

Deltagarinfo

Riktlinjer>>

Tilläggsregler (FIM-ISDE.com)

Som deltagande förare i ISDE så krävs att en läkarundersökning görs innan tävlingslicensen utfärdas.
Formulär för läkarundersökning hittar du här:
Läkarundersökningsblankett

Anmälningsformulär för klubblag
Skickas ut till ansvariga via mejl.

Läkarundersökning tillsammans med anmälningsformulären för samtliga förare i laget skall vara Svemo tillhanda senast 2020-xx-xx.

Tag kontakt med Svemo licensavdelning för utfärdande av licens för Six Days' i god tid innan tävling. Om ni inte befinner er på den adressen som ni uppgivit vid registrering av licens vänligen informera Svemo licensavdelning i god tid.


Startavgift för ISDE klubblag
Startavgift i samband med intresseanmälan är 10.000 kr per lag (3 förare).
Svemo tillhanda senast 14 mars.

OBS! Den summan på 25% som skall betalas in kommer inte att kunna återbetalas vid ev återbud. Den kommer att tillfalla organisatören.Startavgiften för respektive lag är totalt 2700 Euro.
Den resterande summan fakturerar Svemo till respektive klubb efter att den sista betalningen är hos arrangören.


CHECKLISTA

  • Läkarundersökning komplett och klar, läkardel samt förardel infylld
  • Anmälan komplett ifylld digitalt
  • Startavgift inbetald och klar

Samtliga dokument skall skickas i original och vara Svemo kansli tillhanda senast x juni.

Dokumenten skickas till följande adress:

SVEMO
Att: Philip Lund
Box 2314
600 02  NORRKÖPING

Vid frågor vänligen ring 011-23 10 95

Avgifter samt sistadatum kan komma att ändras!