Hem / Allmän info / Förarlicens

Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser endast till förare som är svenska medborgare (permanent bosatt i Sverige, svenskt personnummer, inskriven i nordisk försäkringskassa).

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren har godkänts av behörig förarutbildare med teori och uppkörning. I licensen ingår en Försäkring.

Alla licenser gäller nationellt. För träning utanför Sverige ska internationellt tillägg köpas.

För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).
För information om FIM Internationell licens >>

Kontakta din klubb för datum för planerade förarutbildningar.

 

Licensklasser Minimoto: 

Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser. Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla försäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige. Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se Svemos hemsida för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.

 

Klubblicens (gäller endast i Sverige, träningslicens), Pris
Från och med det året föraren fyller 12 år. 
Förare kan träna Minimoto på samtliga Minimoto-banor i Sverige. Klubblicens är en årslicens. Klubbtävling i licensklubben är möjligt. Ingen licensutbildning krävs.
Träning i andra sporter är möjligt, om respektive sportens regler tillåter det, se respektive sports regler.

 

Guldhjälmslicens, Pris
Gäller endast i Sverige. Gäller endast för träning till och med det året föraren fyller 6 år. Gäller för tävling från och med det året föraren fyller 7 år. Giltigt i klasserna Junior A, Junior B och MiniGP Junior. 

 

Ungdomslicens, Pris
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år. Licensutbildning krävs.

 

Juniorlicens, Pris
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 17 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 19 år. Licensutbildning krävs.

 

Seniorlicens, Pris
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 64 år. Från och med året du fyller 65 år måste du fylla i en hälsodeklaration innan du köper din licens i TA. Hälsodeklarationen ska fyllas i via den länk som finns via Svemo TA. Svarar du JA på någon fråga i hälsodeklarationen. dvs det finns en sjukdomsbild, kommer kravet att besöka en läkare och skicka in ett läkarintyg till Svemo. Förare som inte har någon sjukdomsbild. krävs att föraren fyller i en hälsodeklaration(via Svemo TA) varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år. Licensutbildning krävs. 

 

Internationellt tillägg, Pris
För deltagande i träningar utanför Sverige på banor vilka är godkända av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europe krävs Internationellt tillägg på Svemolicensen. 
För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).

 

 

Läkarintygblankett för licens från 65 år
Blankett läkarundersökning 

 

Tävlingsformer för Minimoto kan du se för vilken tävlingsform din licens gäller. 

Aktuella licenspriser hittar du här >>
Du löser alltid din licens via Svemo TA. Hur det fungerar läser du här >> 

 

För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglemente Roadracing.

Frågor?
Hör av dig till Svemos licensavdelning.