Hem / Banor / Incidentrapport

Incidentrapport

Säkerhetsarbetet är en stor och otroligt viktig del inom svensk motocross och Svemo Motocrossektion arbetar kontinuerligt med detta. Sedan 2016 ska samtliga klubbar, som har en giltig banlicens, ha en banritning för rapportering av inträffade incidenter på de motocrossbanor som finns på anläggningen. Denna rapport ska användas och följas upp kontinuerligt av klubben och vartannat år av banbesiktaren. Den är viktig både för klubben internt och Svemo centralt. Blir antalet incidenter anmärkningsvärt högt vid enskilda platser på banan, ska åtgärder vidtas. För information och vägledning om incidentrapportering, följ länken nedan.

Indicentrapportering, Information och vägledning (pdf)