Hem / Kontakt

Kontakt


De förtroendevalda personerna styr förbundets arbete tillsammans med de som är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom respektive område och gör det arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via mail och telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina förbundsuppdrag. Till varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator knuten som finns tillgänglig på kontorstid.

Observera! Frågor som gäller licenser samt Svemo TA besvaras av kansliet.Sektion
0739990115
Sammankallande
0707818753
Ledamot
Ledamot
0734156977
Ledamot
011231091
Ledamot
+46705667547
Adjungerad / Internationellt, Tekniska frågor, VM/EM
+46706313298
Adjungerad / Miljö
Adjungerad / Isbana & Backe
0705187248
Adjungerad / Isbana & Backe
Adjungerande Minicross