Hem / Regler / Ansök om annan licensklass

Ansök om annan licensklass

Här följer en beskrivning gällande ansökningsrutin för de som önskar göra avsteg från gällande licensregler/åldersregler i motocross.


Kvinniga förare som fyller 12-15 år under 2022 (födda 2007-2010) som önskar Guldhjälmslicens, ska använda ovanstående ansökningsblankett!)

Blankett för nedklassning till guldhjälmslicens motocross (Obs! Endast för kvinnliga förare!)

Samtliga övriga förare som som fyller 12 alt. 13 år under 2022 (födda 2009-2010) som önskar Guldhjälmslicens SKA ansöka om dispens eligt nedan!
Obs! Har föraren inte tidigare haft en Guldhjälmlicens, måste en licensansökan intygad av klubbens barnledare läggas med tillsammans med dispensansökan.


Ansökan skriven av förarens vårdnadshavare sänds med e-post och ska innehålla följande:

 • Id.nummer för Svemo TA. (Skapa en inloggning i ta.svemo.se, då får du ditt id. nummer i systemet!)
 • Ålder (födelsedata) för den förare ansökan gäller
 • Klubbtillhörighet
 • Tydligt angivet vad och vilket period ansökan gäller
  (exempel, "Fortsatt deltagande i Guldhjälm år x")
 • Ange tydligt vilken regelparagraf i Special reglementet i motocross ansökan avser
 • Förarens bakgrund och erfarenhet inom motocross (när började han/hon träna respektive tävla.)
 • Beskrivning av eventuella uppnådda tävlingsresultat
 • Ambitioner och på vilken nivå ni bedriver ert idrottande
  (namne gärna cupen/serier, mästerskap etc.)


Handläggningar av ansökan:

Steg 1
Skicka ansökan till en ledare i din klubb (exempelvis barnledare/tränare, ordförande eller sekreterare)

Steg 2
När din klubb godkänt ansökan och gett ett skriftligt utlåtande, sänds ansökan och utlåtandet direkt till motocrosskommitteen i det distrikt du tillhör, se e-postadresser nedan. Distrikten uppdras därefter skriva ett utlåtande på ansökan och sända den till This is a mailto link för vidare handläggning och beslut av Motocrossektionen.

e-postadresser till distriktens motocrosskommitteer:
This is a mailto link (Övre Norra)
This is a mailto link (Mellersta Norra)
This is a mailto link (Nedre Norra)
This is a mailto link (Östra)
This is a mailto link (Västra)
This is a mailto link (södra)


Steg 3
När denna ansökan + distriktets utlåtande inkommit till Svemo (This is a mailto link), sänds den vidare till motocossektionen för beslut. (Beräknad tid från mottagande av ansökan och utlåtande till beslut är ca 3-4 veckor.)

 

Motocrossektionen har fastställt följande riktlinjer och princip gällande ansökningar om Guldhjälmlicens:

A) Förare som är 13 år (fr.o.m. 2022, 12 år) under säsongen och är nybörjare, utan tävlingserfarenhet eller Guldhjälmlicensinnehav, kan beviljas Guldhjälmlicens. Dock krävs även intyg från såväl klubbledare som aktuellt distrikts motocrosskommitté som intygar lämpligheten av Guldhjälmslicens för aktuell förare.

B) Förare som fyller lägst 13 år (fr.o.m. 2022, 12 år) under säsongen och har flerårig tävlingserfarenhet och är Guldhjälmslicensinnehavare, kan endast beviljas Guldhjälmslicens om läkarintyg bifogas ansökan samt att intyg från såväl klubbledare som aktuellt distrikts motocrosskommitté intygar lämpligheten av Guldhjälmslicens för aktuell förare.