Hem / Allmän info / Förarlicens / Nivåer Guldhjälm

Nivåer Guldhjälm

När en förare under 12 år ska ta Guldhjälmslicens genomförs förare och vårdnadshavare Guldhjälmsutbildningen ledd av klubbens Barnledare. Nedanstående lista visar de delmoment och grundnivåer för respektive steg i utbildningen.


En bronshjälmsförare skall kunna:

Gul flagg, röd flagg. Vilken utrustning du skall ha på dig när du kör motocross.

 

Teckenspråk på banan, förare stannar, förare stoppar motorn, kör. Slalomkörning mellan konor, köra fram mot två konor, sakta ner mellan konorna, gasa på. Balans och bromsprov. Träna på att släppa vänster hand från styret. Höja blicken vid körning. Goda kunskaper i upp- och nedväxling. Uppvärmning före mc-träning

 

Silverhjälmen förar- och vuxendelen:

”Tio goda råd”. Samtliga flaggsignaler i SR Motocross 6.3. t o m 6.3.11. Uppförande mot träningskamrater på och utanför banan. Uppförande i depå. Hälsa. Vikten av kost och dryck, vikten av paus. Skillnad mellan paus och körning.

 

Fullständigt teckenspråk på banan. Slalomkörning stående. Färdighet i acceleration – inbromsning. Koordinationsbana och balansprov. Grindstart. Kör ett träningsheat med max 10 startande.

 

En guldhjälmsförare skall kunna:

Teori:
Kunskap om den egna klubben samt Svemo. Muntligt och skriftligt teoriprov för förardelen respektive vuxendelen.

 

Praktik:
Examensheat max 20 startande på grind. Enklare underhåll av motorcykeln och dess funktioner. Memorera bana. Körning på olika underlag, jord + sand + lera

 

Vårdnadshavare ska ha genomgått utbildning för vårdnadshavare parallellt med barnets märkestagningar.