Information

Informationsfolder (pdf)

 

VAD LÄR JAG MIG?
Körteknik
Grundläggande körteknik, starta/ bromsa på rätt sätt, kurvteknik, hopp och kraftdisponering under ett heat/ tävlingshelg.

Maskinservice
Grundläggande maskinservice, ”ta hand om din motocross” före, under och efter träning/tävling.

Skyddsutrustning
Information om vilken skyddsutrust­ning som ska användas för att skydda på bästa sätt samt tips om underhåll och inköp.

Kost och träningslära
Vägledning och information om mat och dryck som är bra för en cross­förare, vikten av uppvärmning och hur man på bästa sätt förbereda sig för att köra cross.


HUR GENOMFÖRS UTBILDNINGEN?
Utbildningen genomförs under en dag med max ca 60 deltagare per tillfälle, fördelat på 2-4 grupper beroende på anläggningens faciliteter och banutformning. (Vissa avvikelser kan förekomma vid olika läger.)
 
Inledning:
Dagen inleds med gemensam samling och välkomnande. Alla deltagare bjud på enklare frukost och under tiden ges information  och ett kortare teoripass.

Förmiddag:
Deltagarna delas upp i grupper (Teori eller praktik).Fokusområde är maskinkun­skap, skyddsutrustning och uppvärmning. Därefter mc-körning fram till lunch.

Lunch:
Alla deltagare bjuds lunch

Eftermiddag:
MC-körning (Körteknik grund, Påbyggnad)Teori med träningslära och kost

Avslut:
Ansvariga tränare sammanfattar dagen i en gemensam samling med nedjoggning och stretch. Deltagare erhållerkursintyg och för de som önskar ta hö­gre licens (bredd eller senior)kan tränaren skriva under licensansökan.


VAD KOSTAR DET ATT DELTA?
Svemo Motocrossektionen subventionerar avgiften till ca 500 kr per dag och då ingår banhyra, kost och dryck enligt beskrivning, tränare, utbildningsmaterial och kursintyg. (Vissa avvikelser kan förekomma).


VAR OCH NÄR GENOMFÖRS UTBILDNINGARNA?
På den här sidan kommer löpande att publiceras information om upplägg, datum/tider och på vilka banor träningslägret/utbildningen genomförs. 


HUR ANMÄLER JAG MIG?
Mer information kommer inom kort.

Välkommen med din anmälan!