Women Camp

TA CHANSEN ATT VARA MED I WOMEN MOTOCROSS CAMP!
FÖRBÄTTRA DIN KÖRTEKNIK OCH FÅ VÄNNER FÖR LIVET!

Läs mer i informationsbrevet (pdf)
 
Anmäl din e-postadress och få nyhetsbrev om projektet!

 

VAD ÄR SVEMO WOMEN MOTOCROSS CAMP?
Women MX Camp är ett event endast för tjejer/kvinnor laddat med träning, tävling ochtid för umgänge. Eventet genomförs under 2 dagar där du utvecklar din körteknik, lär digta hand om din crosshoj, umgås med likasinnade och får vänner för livet.Under båda dagarna genomförs även gratis prova-på aktivitet för barn, ungdomar ochvuxna. Konceptet bygger på att alla förare (barn, ungdomar och vuxna), ledarefunktionärer, sjukvårdare och tävlingsledare ALLA är tjejer/kvinnor!

Läs mer

 

”Genom att årligen samla svenska motocrosstjejer/kvinnor för gemensam träning/tävlingkan vi göra idrotten tillgänglig för fler och öka sammanhållning inom idrotten.Kvinnliga funktionärer och ledare, är en underrepresenterad grupp inom motorsporten ochWomen MX Camp ger möjligheten för fler att engagera sig.Motocross är en sport för alla, oavsett kön!”

Tommy Allansson
(Sammankallande Svemo Motocrossektion)

 

Woman motocross camp