Hem / Allmän info / Träningsläger/prova på

FÖRSÄKRING VID TRÄNINGSLÄGER OCH PROVA PÅ

1. Om en Svemo-godkänd klubb hyr in ett företag/en privatperson för träningsläger gäller:
Svemo-ansluten klubb ansvarar för aktivitet/läger/Prova på.
Svemo godkänd banlicens.
En Svemo-licensierad tränare i Motocross (nivå 1) ska finnas på plats under hela aktiviteten.
Deltagare över 12 år ska inneha giltig Svemo-licens för förare eller Prova på-licens.
Specialreglemente Motocross och Nationellt Reglemente (NT) §16 ska följas.
Säkerhetsregler enligt Specialreglemente Motocross följs.
Regler angående skyddsutrustning enligt Specialreglemente Motocross följs.

 


2. Om ett företag/privatperson hyr en Svemo-godkänd bana hos en Svemo-ansluten klubb:
Svemos försäkring via IF upphör att gälla för alla funktionärer, ledare och förare.
Företaget/privatpersonen ansvarar för att försäkring finns för funktionärer, ledare och förare som vistas på området. Svemo tar inget ansvar.

 


3. Om en Svemo-godkänd klubb hyr bana (med banlicens) av en annan Svemo-godkänd klubb gäller:
Klubb som står skriven på banlicensen där aktiviteten bedrivs, har huvudansvaret för aktiviteten.
Minst en ansvarig och myndig person från denna klubben, med god kännedom om anläggningens föreskrifter och säkerhetsregler/rutiner, ska närvarande under aktiviteten.
I övrigt gäller alla punkter under punkt 1 (se ovan)