Hem / Tävling / Startnummer / VM och EM

VM och EM

Val/tilldelning av startnummer sker enligt nedan för respektive mästerskap

 

EM: 125, 250, 2T, OPEN

VM: MXGP, MX2, Woman

Startnummer bokas hos Youthstream i deras webbsystem för anmälan.

http://www.motocrossmx1.com/riderloginrequests.aspx

Vid specifika frågor kring startnummer för ovanstående VM/EM-klasser kontakta: Hans-Martin Fetzer (epost)


För startnummer i VM/EM gäller följande:

- Alla förare som deltagit i VM/EM 2014, och deltar i samma mästerskapsklass 2015, kan senast 15 januari boka om sitt startnummer. (se ovan)
- Alla nummer som inte tidigare tillhört något annan förare tilldelas direkt när en ansökan görs.
- Startnummer som inte bokats om för säsongen 2015, tilldelas andra förare fr.o.m. 16 januari.

Lista över bokade startnummer EM Women, EM 85cc, EM Quad

 

EM Woman
Startnummer tilldelas/sök hos FIM Europe (genom Svemo)

Observera!
Samtliga förare som planerar delta i EM Woman söker och tilldelas nummer via FIM Europe, observera att åldersreglerna måste uppfyllas.

Ansökan sänds till Peter Isgren koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och föredelsedata ÅÅ-MM-DD)


EM85
Startnummer tilldelas/sök hos FIM Europe (genom Svemo)

Observera!
Förare som tidigare tilldelats startnummer i EMX85, behåller detta startnummer fram tills de är för gamla att få delta i respektive klass. (85cc 11-14 år) Den övre ålder gäller hela den säsong som åldern uppfylls.

Ansökan sänds till Peter Isgren koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och föredelsedata ÅÅ-MM-DD)

Listade förare i EMX65 och EMX85
(pdf)
(Förare på denna lista som kör kvar i samma klass behöver alltså inte ansöka om startnummer. Förare som byter klass, måste ansöka om nytt startnummer!)


EMX Quad
Förare har samma startnummer varje år när man delta i EM Quad. (Deltar man inte under 2 år förlorar man numret)
Ansökan sänds till Peter Isgren koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och föredelsedata, dag-månad-år)