Hem / Tävling / Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap. Svemo kan dock i enskilda fall medge undantag. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring.

Förare delas in i följande licensklasser: (Licenspriser)

 

Guldhjälm (Nationell, gäller endast i Sverige!)
Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens klubb och dess utbildade barnledare. Licens kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år. (Kvinnliga förare t.o.m. 15 år kan efter godkänd nedklassning (se blankett) erhålla Guldhjälmslicens.) Delmoment och kunskapskrav i Guldhjälmsutbildningen (Läs mer)

Ungdom (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år.

Junior (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år.

Senior (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 22 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 57 år. Fr.o.m. det år föraren fyller 58 år, kan efter särskild ansökan och med läkarintyg, blankett som finns på Svemo hemsida (Läkarintyg avseende förarlicens), utfärdas Seniorlicens.

Bredd (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 57 år.  Fr.o.m. det år föraren fyller 58 år, kan efter särskild ansökan och med läkarintyg, blankett som finns på Svemo hemsida (Läkarintyg avseende förarlicens), utfärdas Seniorlicens.

Elit (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 55 år. Licensen utfärdas endast till förare som uppnått särskilt uppklassningsresultat i Sverige Cup/Junior-SM.

Classic (internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 59 år. Från och med 60 år och till och med 65 år krävs det läkarintyg vartannat år. Från och med 66 år krävs det läkarintyg varje år innan licens kan ställas ut. Licensutbildning krävs.

Bas (Nationell, gäller endast i Sverige!)
Förarlicens för denna klass utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år och gäller endast vid Enklare tävling i Motocross.

Klubb (gäller endast i Sverige)
Licensen kan användas vid träning på flera klubbar och i flera grenar. Deltagande i klubbtävling i motocross tillåts endast i den klubb där förarens licens är utfärdad. Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen. Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.

Passagerare
Passagerarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år passageraren uppnår lägsta åldersgräns t.o.m. 31 december det år passageraren uppnår högsta åldersgräns,  15-57 år
Passagerare över 57/67 år kan efter särskild ansökan och med av Svemo framtagen blankett för läkarintyg erhålla licens. Förarlicens, oavsett tävlingsart, gäller som passagerarlicens vid uppnådd ålder. Ungdoms- och guldhjälmslicens gäller ej som passagerarlicens.

 
Se även TÄVLINGSFORMER - där du kan se för vilken tävlingsform din licens gäller.

 
För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Motorkalender och Specialreglemente