Hem / Tävling / Förarlicens / 12/15 åring (Guldhjälmslicens)

Hur får en 12 årig förare Guldhjälmslicens i Motocross 2022?

Med start fr.o.m. 2021 krävs ett särskild godkännande (signerat intyg) från en barnledare för att kunna fortsätta i Guldhjälmsklassen det året föraren fyller 12 år.
Här följer en beskrivning av den nya rutinen och information om den nya blankett (intyget) som ska användas.


Upplägg och ålder för Guldhjälm och Ungdomslicens i Motocross:
För de flesta av Svemos Sporter, sträcker sig den generella åldern att inneha Guldhjälmslicens t.o.m. hela det kalenderåret en förare fyller 11 år.
Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 år, sker en automatiskt licensuppklassning till Ungdomslicens i Svemo TA.

OBS! I Motocross finns dock två (2) undantag:
- Förare (pojkar) kan stanna kvar i Guldhjälm t.o.m. det kalenderåret de fyller 12 år. (Födda 2009)
- Förare (flickor) kan stanna kvar i Guldhjälm t.o.m. det kalenderåret de fyller 15 år. (Födda 2009-2006)

Vilken blankett ska användas?
Blankett för ansökan om Guldhjälmslicenns 2021 (pdf)

  • Blanketten/ansökan om Guldhjälmslicens för pojkar som fyller 12 år under säsongen, ska signeras av en Svemo-licenserad Barnledaren i din förening.
  • Blanketten/ansökan om Guldhjälmslicens för flickor mellan 12 och 15 år under säsongen, signeras av en Svemo-licenserad Barnledaren i motocross altarnativt en Svemo-licenserad träning (nivå 1 eller nivå 2) i din förening.

 

Bakgrund och framtid:
Under de senaste åren har vi sett att närmare 200st förare per säsong väljer att stannar kvar i Guldhjälmsklassen, även den säsongen de fyller 12 år.
Detta har inneburit att antalet förare i Ungdomsklassen påverkats negativt samt att konkurrensen och hastigheten stadigt ökat i Guldhjälmklassen.

På sikt är målsättningen med ambitionen med ändrade rutiner och intyg att:

  • Guldhjälmsklassen åter ska bli en klass med något lägre tävlingsfokus och lägre konkurrens. (Tävling får genomföras som vanligt fr.o.m. 7 år 50cc, fr.o.m. 8år 65cc)
  • Fler 12 åringar kan fortsätta till Ungdomsklassen, för att kunna utvecklas för att på sikt bli bättre motocrossförare.
  • Ett ökat antal förare i Ungdomsklasser ger ökade möjligheter för tävlingsarrangörer att göra alternativa klassindelningar (t.ex. förta års ungdomslicensförare/Rookie, 12-13 år m.m.)
  • Förhoppningen är också att det kommer att finns ett störa förarunderlag så att tävlingar kan genomföras även för klassen: 65cc UngdomHur får en 12 årig respektive 15 årig förare Guldhjälmslicens i Motocross 2021 respektive 2022?
För att få vara kvar i Guldhjälmsklassen fr.o.m. säsongen 2021 krävs att en särskild blankett fylls i och skickas till licensavdelningen.
(Räkna med ca 5 dagars handläggning fr.o.m. det att blanketten inkommer till kansliet.)


Hur får en 12 årig förare (kille) Guldhjälmslicens 2022?
För att en förare äldre än 11 år ska få stanna kvar i Guldhjälmklassen fr.o.m. säsongen 2022, krävs en särskild dispensansökan beviljas av motocrosskommitteen i förarens distrikt och av motocrossektionen. (Tjejer t.o.m. 15 år som önskar fortsätta i Guldhjälm, använder som tidigare särskild blankett som intygas av banledare) (Läs mer om rutiner för dispensansökningar)