Hem / Tävling / Förarlicens / Att ta förarlicens / Licensutbildning

Licensutbildning

En licensutbildning med en teoretisk del (regler) och en praktisk del (uppkörning) kan genomföras på olika sätt men grundläggande är följande:

 

Vad ska du ha med till uppkörningen?

a) Motorcykel samt personlig skyddsutrustning för motorcykelåkningen.

b) Eventuellt ifyllt frågeformulär (en del uppkörningsansvariga väljer att lämna ut frågeformuläret vid uppkörningsdagen) vissa genomför bara en teoretisk regelgenomgång.

c) Ifylld och av din klubb underskriven blankett för licensansökan.

d) Motorcykeln ska vara försedd med det nummer du erhållit på deltagarlistan.


Upplägg och genomförande av licensutbildning:

a) Du som förare (samt för dig som är under 16 år, även din vårdnadshavare) anmäler er på uppkörningsplatsen. (Detta gäller i de fall licensutbildningen genomförs av distriktet.)

b) En besiktning/kontroll av motorcykeln och din skydd utrustning görs av uppkörningsansvarig

c) Teoretiskt genomgång sker av:
- flaggsignaler och regler m.m.

d) Kontroll av banan

e) Praktiska övningar med körning mellan koner och ute på banan genomförs.
(Detta för att se om Du behärskar din motorcykel och uppfattar flaggsignalerna samt förstår vad de betyder.)

f) Efter avslutat praktikprov kan utbildningsansvarig, signera din licensansökan.
(I vissa fall görs också en genomgång av frågorna som du lämnat in svaren vid anmälan på uppkörningsplatsen.)