Hem / Tävling / Intresseanmälan

Intresseanmälan statustävlingar

För intresseanmälan om statustävlinga (SM, RM, JSM, USM, Sverige Cup etc) i motocross används följande dokument och checklista:

Blankett för intresseanmälan statustävling motocross (pdf)


Obs! Ansökan/Intresseanmälan av statustävling görs inte i Svemo TA!
(Svemo motocrossektion/Motocross koordinatorn ansvarar för att skriva in tävlingarna i Svemo TA när tävlingen/arrangör och datum bekräftats av Motocrossektionen.)


Intresseanmälan för samtliga statustävlingar 2022, ska vara Svemo tillhanda senast 15 oktober


Arrangörsmanualer (pdf)
Särskilda arrangörsmanualer finns som reglerner och vägleder arrangören för respektive mästerskaps,-/statustävling. Innan Intresseanmälan för respektive tävling sänds in för kommande säsong uppmanas samtliga klubbar att ta del av manaualerna med tillhörande bildbilaga.