Hem / Tävling / Intresseanmälan

Intresseanmälan statustävlingar

För intresseanmälan om statustävlinga (SM, RM, JSM, USM, Sverige Cup etc) i motocross används följande dokument och checklista:

Blankett för intresseanmälan statustävling motocross (pdf)


Obs! Ansökan/Intresseanmälan av statustävling görs inte i Svemo TA!
(Svemo motocrossektion/Motocross koordinatorn ansvarar för att skriva in tävlingarna i Svemo TA när tävlingen/arrangör och datum bekräftats av Motocrossektionen.)


Intresseanmälan för samtliga statustävlingar 2023, ska vara Svemo tillhanda senast 1 oktober


Arrangörsmanualer (pdf)
Särskilda arrangörsmanualer finns som reglerner och vägleder arrangören för respektive mästerskaps,-/statustävling. Innan Intresseanmälan för respektive tävling sänds in för kommande säsong uppmanas samtliga klubbar att ta del av manaualerna med tillhörande bildbilaga.