Hem / Tävling / Säkerhetsvakter

Säkerhetsvakter

Tidigare folder för beställning har upphört att gälla. Istället kan varje klubb nu ladda ner ett eget informationsblad med (Instruktioner för Säkerhetsvaketer) för utdelning till sina säkerhetsvaketer både på träning och tävling.

Instruktioner för Säkerhetsvakter - Motocross (pdf)