Hem / Tävling / SM & RM m.m. / Lag-SM

Lag-SM

Svemo Motocrossektion vill här informera om att årets Lag-SM i Motocross arrangeras av SMK Eksjö MC & US, 19 september. (Se även tävlingsinformation/tilläggsregler för fler viktiga detaljer.)

 

Startlista Lag-SM, Eksjö, Lördag 19 september  (Ver.2.rev.2020-09-16) (pdf)

Information, tidsplan och resultat (mxsm.nu) 


Obs! Tävlingen är publikfri!


Information och upplägg för Lag-SM i Motocross


Allmänt
20 st lag
3 st förare per lag (MX2, MX1 och Open)


Tävlingens genomförande
Träning/kvalificering (30 minuter) samt finaler genomförs klassvis med 20 förare per klass.
3 st finalheat genomförs enligt nedan. Varje förare deltar i 2 finaler där 5 av 6 av lagets resultat räknas. 

Final 1 – (MX1 / MX2) 25 min + 2 varv
Final 2 – (MX2 / Open) 25 min + 2 varv
Final 3 – (MX1 / Open) 25 min + 2 varv

Deltagande

Förare:
Samtliga förare ska inneha giltig Svemo årslicens i klass Junior, Senior eller Elit. 
(Lägst 16 år för MX2 och Lägst 17år för MX2.) För att få deltaga måste förare ha sin förarlicens i klubben senast fr.o.m. den 1 maj aktuell säsong.

Lag:

De 3 främst placerade lagen i föreg. års Lag-SM
(SMK Dala Falun, Tibro MK, Linköpings MS)

   (Tot. 3 st lag)
Nedre Norra, Östra, Västra, Södra distriktet får nominera vardera 3 st lag.    (Tot. 12 st lag)
Mellersta Norra samt Övre Norra distriktet får nominera vardera 1 st max-lag.   (Tot. 2 st lag)
Arrangerande klubb (SMK Eksjö MC&US)   (Tot. 1st lag)
Motocrossektionen kan utse 2st Wildcard-lag    (Tot. 2 st lag)
    Totalt: 20 st lag*

(*) Om något av ovanstående lag inte nomineras kan Motocrossektionen i samråd med arrangörsklubben utse wildcardlag.

 

Wildcard
Klubbar intresserade av att erhålla Motocrossektionens Wildcard för Lag-SM, 2020 uppmanas inkomma med ansökan till This is a mailto link, senast den 7 september.
(Ansökan ska innehålla den information som nämns under punkter ”Anmälan”, se nedan).


Anmälan:
Deltagande distriktslag, ska nomineras av motocrosskommittén i respektive distrikt. (Varje distrikt har fått ett separat utskick! Vi ber er att sända oss era lag snarast möjligt!)

Samtliga lag ska därefter anmäler sig till tävlingen genom att senast den 11 september meddela följande uppgifter till This is a mailto link. (Arrangörsklubbens lag och top 3 från 2019, kan anmäla sig direkt och behöver alltså inte nomineras av något distrikt!)

 • Namn, epost och telefon på ansvarig lagledare
 • För varje förare anges: Namn, Svemo TA id, transpondernr, maskin, klass (MX1, MX2 eller Open)

När Svemo mottagit fullständig laginformation, bekräftas anmälan och anmälningsavgiften på 2 500 kr per lag, läggs upp i respektive klubbs varukorg i Svemo TA. Startlistan i TA fylls på löpande.


Startnummer:

 • Respektive förare deltar i Lag-SM med det startnummer denne har från den nationella startnummerklassen JSE Nationell.
 • Regerande lagmästare från 2019 (SMK Dala Falun) kör med nr.1 (MX1), nr.2 (MX2) och nr.3 (Open).
 • Det är tillåtet för regerande mästarlaget att köra med röd bottenfärg och vit siffra på nummerplåtarna.
 • Övriga förare ska ha startnummer både fram och på sidonummerplåtarna.
  Färgkombinationerna för nummerplåtar för MX1/MX2 gäller, även om maskinen kör i klass Open. Motocrossektionen uppmanar förare att ha startnummer på ryggen!


Tänk på!
Under pågående restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Polis samt Svemo gäller följande:

 • Ingen publik tillåten ( Grindarna hålls stängda)
 • Varje förare tillåts ha med 1 mekaniker + 1 service
 • 1 lagledare/ lag
 • Varje förare/ mekaniker/ vårdnadshavare/ lagledare kommer att utrustas med 1 st ID- band som skall bäras synligt under hela dagen

 

Hälsningar

Svemo Motocrossektion

 

Prispall Lag-SM 2019