Hem / Tävling / SM & RM m.m. / SM MX-Women

SM MX-Women

Lista över förare med starttillstånd för SM MX-Women 2021 - Rev. 2021-09-09 (pdf, öppnas i ett nytt fönster)Förare som önskar delta i SM MX-Women, måste först erhålla ett wildcard genom deltagande i tävlingar som är särskilt utvalda av Motocrossektionen.
- Förare med wildcard som erhåller särskild placering under SM-heat, kan erhålla startillstånd altarnativt nytt wildcard, att använda vid kommande SM-tävling.


Följande förare behöver inte tävla om wildcardutan noteras på en särskild lista, se ovanstående lista:
- Förare som erhållit SM-poäng i SM MX-Women under de senaste 3 säsongerna.
- Förare som kvalificerat sig till SM-finalheat minst en deltävling i SM MX-Women under föregående säsong.