Hem / Tävling / SM & RM m.m. / SM MX-Women

SM MX-Women

Lista över förare med starttillstånd för SM MX-Women 2021 - Rev. 2021-03-18 (pdf, öppnas i ett nytt fönster)Förare som vill delta i SM MX-Women men och uppfyller nedanstående, ska ansöka om starttillstånd hos Motocrosskommittén i det distrikt man tillhör:
- Föraren har inte tidigare deltagit i SM MX-Women.
- Föraren har inte erhållit SM-poäng under de tre föregående säsongerna.
- Föraren har inte kvalificerat sig till final föregående säsong.

Ansökan ska innehålla namn, personuppgifter, klubbtillhörighet och tydligt visa tidigare uppnådda tävlingsresultat. Distrikten meddelar därefter Motocrossektionen som ger ett slutgiltigt godkännande och föraren noteras på en särskild lista över förare med starttillstånd i SM MX-Women.


Följande förare behöver inte ansöka om starttillstånd utan noteras på en särskild lista som publiceras på ovanstående lista:
- Förare som erhållit SM-poäng i SM MX-Women under de senaste 3 säsongerna.
- Förare som kvalificerat sig till SM-finalheat minst en deltävling i SM MX-Women under föregående säsong. (För 2019 gäller inkvalning 2018.)

 

Handläggning av ansökan:

Steg 1
Din ansökan skickar du via e-post till motocrosskommittén i det distrikt du tillhör (se e-postadresser nedan). Distrikten uppdras därefter skriva ett utlåtande på ansökan och sända den till This is a mailto link för vidare handläggning.

e-postadresser till distriktens motocrosskommitteer:
This is a mailto link (Övre Norra)
This is a mailto link (Mellersta Norra)
This is a mailto link (Nedre Norra)
This is a mailto link (Östra)
This is a mailto link (Västra)
This is a mailto link (södra)

Steg 2
När denna ansökan + distriktets utlåtande inkommit beslutar Motocossektionen (beräknad tid från mottagande av ansökan och utlåtande till beslut är ca 1-2 veckor). De förare som beviljas start i SM MX-Women skrivs på ovanstående lista.