Hem / Tävling / Info, upplägg, regler p.g.a. Covid-19

Info, upplägg, regler p.g.a. Covid-19

Förtydligande MXSM, USM, Elitlicens, wildcard, MX-Women m.m.

Med anledning av rådande omständigheter p.g.a. Covid-19 pandemin och de stora följder detta medfört med bl.a. inställda SM-tävlingar m.m. vill vi i Motocrossektionen göra några förtydligande.
Vi är mycket glada och tacksamma över att tävlingsverksamheten trots allt kommit igång och vill passa på att ge en stor eloge och tacka de klubbar kämpar med tillstånd, upplägg och ideellt arbete för att genomföra tävlingar.

Följande beslut tagits för att underlätta för förare, ledare och aktiva och är en viktigt del i den flexibilitet vi som grensektion/förbund vill eftersträva, i den svåra situation som vi nu befinner oss i.

 

Elitlicens

 • Enligt nu gällande Specialreglemente i Motocross måste förare kvalificera sig till final och även ha en passage i varvräkningen i minst ett MXSM-heat, för att tillgodoräknas sig elitlicens under kommande 2 säsonger.
  Ovanstående gäller, dessutom har beslutat tagit att ingen förare under 2020 förlorar sin behörighet till elitlicens. Samtliga förare som hade elitlicens inför säsongen 2020, kommer alltså att behålla behörighet även inför 2021. (2020 räknas alltså inte som ett elitlicens år)
   

Wilcard

 • Med anledning av att inga tävlingar har kunnat genomföras som genererar wildcard till MXSM, har motocrossektionen valt att i samband med årets första deltävling i MXSM (Uddevalla) öppna upp en extra klass i anmälan. Klassen namnges:
  "Övriga förare med Elit, Sr, Jr-lic. och förare med tidigare erhållna wildcard som gäller 2020". - Hit anmäler sig förare som önskar delta i MXSM men inte är rankad med placering 1-30 från MXSM 2019.
  När anmälan för respektive tävling går ut, sammanställs en startlista, där sektionen i samråd med arrangören listar förare som ges starttillstånd för respektive deltävling. (Ingen förare oavsett raking eller ej, är direktkvalificerad till finalheaten, utan en kvalificering med förare på startlistan genomförs på tävlingen!)

MX-Women

 • Motocrossektionen har beslutat att alla förare behåller sitt starttillstånd som gällde 2020, även 2021. (Lista godkända förare, SM MX-Women 2020)
 • Med anledning av att inga observationstävlingar har kunnat genomföras där förare kan delta för att senare kunna ansöka om starttillstånd i MXSM MX-Women, har motocrossektionen valt att i samband med årets förta deltävling (Uddevalla) öppna upp en extra klass i anmälan, klassen namnges: ”MX-Women (Övriga förare med Sr, Jr-lic.)” - Hit anmäler sig förare som önskar delta i MXSM Women men inte är rankad med placering 1-20 från MXSM 2019.
 • När anmälan för respektive tävling går ut, sammanställs en startlista, där sektionen i samråd med arrangören m.fl. gör bedömning av bl.a. nya förare som ges starttillstånd. (Ingen förare oavsett raknad eller ej, är direktkvalificerad till finalheaten, utan en kvalificering med förare på startlistan genomförs på tävlingen!)
 • För MXSM MX-Women och Svemo Cup (MX-Girls), används startnummerklassen: MX-Women Nationell (JSE)

 

Ungdoms-SM

 • För klassen 125 U17, (OBS! 40 startande startande per finalheat), gäller startnummerklass: Ungdom Nationell (oavsett om föraren har ungdom eller juniorlicens)
 • För klassen MX2 J19, (OBS! 40 startande per finalheat), gäller startnummerklass: JSE Nationell

 

MXSM Uddevalla

 • När anmälan stängt görs en sammanställning och en startlista publiceras, antal anmälda förare per klass påverkar tävlingsupplägget/kvalificeringssystemet.
 • Tävlingsupplägg presteras i samband med att startlistan publiceras.

 

MXSM, Ungdoms-SM, Svemo Cup, Race Magazine Cup) Vissefjärda (Final)

 • MXSM (Ordinarie regler som för en final-tävling gäller, där förare med SM-poäng från Uddevalla garanteras start i Vissefjärda + utvalda wildcard)
 • Ungdom-SM, Svemo Cup, Race Magazine Cup (Endast öppet för raknade förare efter deltävling Uddevalla, Göta. Detaljer meddelas inom kort.)

 

Dispenser

 • Motocrossektionen har de senaste veckorna mottagit ett antal dispensansökningar om ungdoms-, alternativt juniorlicens, från förare som ej uppfyller gällande åldersregler för denna licens. Förarna ansöker om dispens för att kunna delta i bl.a. Ungdoms-SM, Svemo Cup eller SM MX-Women.
 • Motocrossektionen har beslutat att inga dispenser kommer att beviljas för minderåriga förare att delta i statustävlingar under säsongen 2020. Motocrossektionen värnar förarnas säkerhet och mognad och slår vakt om att vidhålla gällande regelverk och ålderregler.

 

Regler

 • Motocrossektionen kommer inom ca 7-10 dagar att publicera uppdaterade regelverk för samtliga status-, och mästerskapstävlingar.