Hem / Tävling / VM & EM m.m. / Info VM

Info VM

Information om respektive mästerskap
 
Obs!
Innan anmälan kan göras för VM ska in
tresseanmälan sändas till Motocrossektionen. Det är Motocrossektionen som ger förbundet starttillstånd för VM. (Skicka din intresseanmälan)


Antidoping (Nytt fr.o.m. 2020)
Samtliga VM förare msåte ta del av information och vägledning gällande antidoping och till Svemo sända en särskild blankett (som ingår i nedanstående läkarintyg). (Lär mer). 

Läkarintyg
För VM-klasserna (MXGP, MX2, Woman, Junior samt Sidvagn) krävs att läkarintyg insänds till SVEMO (Box 2314, 600 02 Norrköping, Fax: 011-231081 alt. peter.isgren.svemo.se) innan licens kan utfärdas.

Läkarintyg-VM (pdf)

 

mxgp logotypmx2 logotyp

VM MXGP, MX2
Riktlinjer/ålder för deltagande m.m.
Startavgift: 1000 Euro per deltävling (betalas till YouthStream på tävlingsplatsen)
Maskinklass: MX1 respektive MX2
Deltagande: Max 40 st per deltävling, där YouthStream (VM-promotor) gör urvalet av förare och skapar startlistan.
Transponder: Tag Heuer, hyra av Youthstream 15 Euro per tävling och deposition 300 Euro per tävling (Obs! Egna AMB Transpondrar kan inte användas!) Info köp av Tag Heuer transponder. (Kostnad kan tillkomma för moms/tull)
Licens: Svemo licens med internationellt tillägg krävs samt särskild VM-licens (helårs eller engångs). Innan VM-licens kan utfärdas krävs att föraren genomgår läkarundsökning. Kostnad VM-Licens och Läkarintyg-VM (pdf) Svemo-licensen ska vara betald innan ni anmäler till er, då kan vi fortare meddela starttillstånd till Youthstream. Om engångslicenser uttas och föraren en förare inte kan delta eller ej blir antagen till tävlingen, kostar det 100kr/licens i straffavgift till FIM att återlösa licensern. (Alltså 100kr dras av på licenspriset, när det återbetalas)
Anmälan: Anmälan och startnummer registeras under nedanstående länk, där förare skapar en egen profil. Innan anmälan sker bör förare betalas in Svemo-licens med internationellt tillägg. Anmälan sker via Youthstreams anmälningssystem. 
Avanmälan: Får föraren förhinder att delta i en tävling du är anmäld/antagen till, ansvarar du som förare för att informera detta till This is a mailto link. Ange namn, klass, vilken tävling det gäller och anledning till förhinder att delta. Meddelas inte förhinder så avanmälan kan göras, uttas en straffagift från FIM.
Startillstånd: När Svemolicensen, Motocross med internationellt tillägg är betald, meddelar Svemo starttillstånd genom Youthstreams anmälningsssytem.

 

mxw woman logptyp

VM WOMAN
Riktlinjer/ålder för deltagande m.m.
Startavgift: 300 Euro (Ingen avgift utanför Europa s.k. Overseas events) (betalas till YouthStream på tävlingsplatsen)
Maskinklass: MX2
Deltagande: YouthStream (VM-promotor) gör urvalet av förare och skapar startlistan.
Transponder: Tag Heuer, hyra av Youthstream 15 Euro per tävling och deposition 300 Euro per tävling (Obs! Egna AMB Transpondrar kan inte användas!) Info köp av Tag Heuer transponder. (Kostnad kan tillkomma för moms/tull)
Licens: Svemo licens med internationellt tillägg krävs samt särskild VM-licens (helårs eller engångs). Innan VM-licens kan utfärdas krävs att föraren genomgår läkarundsökning. Kostnad VM-Licens och Läkarintyg-VM (pdf) Svemo-licensen ska vara betald innan ni anmäler till er, då kan vi fortare meddela starttillstånd till Youthstream. Om engångslicenser uttas och föraren en förare inte kan delta eller ej blir antagen till tävlingen, kostar det 100kr/licens i straffavgift till FIM att återlösa licensern. (Alltså 100kr dras av på licenspriset, när det återbetalas)
Anmälan och startnummer registeras under nedanstående länk, där förare skapar en egen profil.
Anmälan sker via Youthstreams anmälningssystem 
Avanmälan: Får föraren förhinder att delta i en tävling du är anmäld/antagen till, ansvarar du som förare för att informera detta till This is a mailto link. Ange namn, klass, vilken tävling det gäller och anledning till förhinder att delta. Meddelas inte förhinder så avanmälan kan göras, uttas en straffagift från FIM.

 

mxv veteran logotyp

VETERAN WORLD CUP
Startavgift: 500 Euro per deltävling, (betalas till YouthStream på tävlingsplatsen)
Maskinklass: Open
Deltagande: YouthStream (VM-promotor) gör urvalet av förare och skapar startlistan.
Transponder: Tag Heuer, hyra av Youthstream 15 Euro per tävling och deposition 300 Euro per tävling (Obs! Egna AMB Transpondrar kan inte användas!) Info köp av Tag Heuer transponder. (Kostnad kan tillkomma för moms/tull)
Licens: Svemo licens med internationellt tillägg krävs samt särskild EM-licens (helårs eller engångs) Kostnad VM-Licens 
Svemo-licensen ska vara betald innan ni anmäler till er, då kan vi fortare meddela starttillstånd till Youthstream.
Innan World Cup-licens kan utfärdas krävs att föraren genomgår läkarundsökning. Läkarintyg-VM (pdf) Anmälan och startnummer registeras under nedanstående länk, där förare skapar en egen profil.
Anmälan sker via Youthstreams anmälningssystem 
Avanmälan: Får föraren förhinder att delta i en tävling du är anmäld/antagen till, ansvarar du som förare för att informera detta till This is a mailto link. Ange namn, klass, vilken tävling det gäller och anledning till förhinder att delta. Meddelas inte förhinder så avanmälan kan göras, uttas en straffagift från FIM.

 

VM Sidvagn
Deltagande: Max 10 ekipage per nationsförbund, där förbundscoach, rankar och anmäler aktuella förare. 

Kostnad VM-Licens och Läkarintyg-VM (pdf)
Ifylld och signerad anmälningsblankett sänds till SVEMO, This is a mailto link alt. fax 011-231081.
Vi uppmanar Er att betala Svemo-licensen innan ni anmäler till VM. 
Avanmälan: Får teamet förhinder att delta i en tävling ni är anmäld/antagen till, ansvarar ni för att informera er förbundscoach. Ange namn, klass, vilken tävling det gäller och anledning till förhinder att delta. Meddelas inte förhinder så avanmälan kan göras, uttas en straffagift från FIM.

(Vi reserveras oss för eventuella ändringar av ovanstående förutsättningar, som med kort varsel kan inkomma från FIM Europe, FIM och/eller YouthStream)