Hem / Tävling / Webtracking

Webtracking

Webtracking är en trackingtjänst som används av både förare och tävlingsarrangörer. För förare kan Webtracking fungera som ett verktyg under träning genom tidtagning då propellrar testas eller som ett skyddsnät där någon på land kan följa träningen och ha uppsikt ifall något skulle hända. För tävlingsarrangörer är webtracking ett viktigt verktyg både för att se ifall tävlingsekipaget har kört rätt i banan men också som en del i säkerhetsarbetet där det i realtid går att identifiera olyckor som sker då ekipaget plötsligt står still. På offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med Webtracking annars får de inte starta.

Tillgång till webtracking fås genom Webtracking Sweden AB och betalning görs direkt till dem. Mer om webtracking går att läsa här.