Hem / Vad är offshore?

Vad är offshore?

Offshore är en båtracingform som körs på öppet vatten mellan olika kontroller. Det är två personer i båten, en förare och en navigatör. Båtarna ska både vara snabba och tåla hård sjö, för ute på de öppna fjärdarna kan det blås upp ordentliga vågor, och det märks i dessa båtar.

En tävling kan ta flera timmar att genomföra, så det gäller att såväl deltagare som båtar är uthålliga. Den traditionella offshorebanan är från punkt A till punkt B men på senare tid har banorna blivit till slingor kring 10-15 sjömil som körs i flera varv. 

Det finns ett antal olika offshoreklasser, från instegsklassen offshore 3J till muskelklasserna offshore 3J och offshore UL. Det finns också en klass för äldre racerbåtar, classic offshore. För att köra en offshorebåt behöver du ha förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt samt vara 15 år gammal.

Målsättningen är att alla ska ha kul och att man bjuder på sig själv. Vänner för livet får man på köpet.