Hem / Kontakt / Om Svemo roadracing

Om Svemo roadracing


Vilken funktion har Svemo Roadracing & Minimoto? I uppdragsbeskrivningen står det bland annat:

"Svemo Roadracing har styrelsens uppdrag att arbeta med och att ansvara för drift och utveckling av roadracing- och minimotoverksamheten i Sverige. Svemo Roadracing har en beslutande funktion och har uppdraget att enligt egna beslut driva arbetet." 

Hur sätts Svemo Roadracing & Minimotos medlemmar ihop?

Svemo beslutsvägar och ansvarsområden kan man se förbundets organisation. Till det årliga nationella grenmötet föreslår de Svemo anslutna klubbar med Roadracingverksamhet, personer som vill ta ansvaret för att driva och utveckla Roadracingsporten. Alla utövare har därmed via sitt klubbmedlemskap möjligheten att påverka vem som ska driva sporten. Läs mer om Svemo valberedningen och kontakta de för mer information.

Vilka uppgifter har Svemo Roadracing & Minimoto?

Bland annat har sektionen följande uppgifter:

1. Skapa ett tävlingsupplägg samt en tävlingskalender som utvecklar grenen.

2. Att på bästa sätt stimulera klubbar till bra aktiviteter.

3. Att på bästa sätt stimulera utövarna till bra prestationer som är relevant till deras egna mål.

4. Att stimulera utövare att nå resultat som håller hög internationell klass.

5. Utveckla ungdomsverksamheten så att återväxten av förare säkras.

6. Utveckla breddverksamheten så att många finner ett nöje att utöva grenen.

7. Aktivt arbeta för att få in mera kvinnor på alla nivåer i verksamheten.

8. Att utveckla sporterna genom rekyrtering av nya förare, då framför allt barn och ungdomar genom projektet Start2Ride Junior.

9. Samla supervisor och tävlingsledare för fortbildning och genomgång av regler samt att ge dessa möjligheten till erfarenhetsutbyte.

10. Att ständigt verka för ökad säkerhet på och kring våra banor och tävlingar.

11. Att verka för en bättre miljö på våra anläggningar.

12. Svemo Roadracing & Minimoto har ansvaret för att funktionärer, tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, tränare etc. erbjuds en god utbildning i samarbete med utbildningskommittén.

13. Svemo Roadracing & Minimoto ska ha en bra ömsesidig dialog med förbundets banbesiktningsmän för Roadracing för att värna hög säkerhet och framtid utveckling av eventuella säkerhetshöjande åtgärder.

14. Ansvara för att ta fram nya utbildningsmaterial inom sporterna.

15. Regelskrivning för svensk Roadracing.

Vill du vara med som Adjungerad i Svemo Roadracing & Minimoto och hjälpa oss utveckla våra sporter? Då är du välkommen att kontakta oss på This is a mailto link!