2016

Automatiska uppklassningar inför 2017 (beslutad enligt SR Roadracing den 29 september 2016)

Från Rookie 600 till Superstock 600
Timmy Persson (redan uppklassad till elit under 2016)
Victor Hallberg
John Palmgren
Morgan Mesetovic (redan uppklassad till elit under 2016)
Johan Andersson

Från Rookie 1000 till Superbike
Christian Bengtsson
Hans Wettergård
Morgan Palmqvist
Marcus Högström
Johan Lavi

Uppklassningar (godkända ansökan)
Erik Olandersson (7 oktober 2016)
Johan Rydén (5 oktober 2016)
Rickard Winblad (28 september 2016)
Christoffer Hållinder (26 september 2016)
Marcus Nordell (22 september 2016)
Niclas Alverstedt (13 september 2016)
Björn Svensson (12 september 2016)


Nedklassningar (godkända ansökan)
Inga.