2019

Uppklassningar till elit (godkänd ansökan)

Liam Dafors (januari 2019)

Anton Eklund (januari 2019)

Dennis Wilje (januari 2019)

 

Nedklassningar (godkänd ansökan)

Jesper Sjöström (januari 2019)

Tommy Ohlsén (mars 2019)

Björn Trygg (mars 2019)

Johan Lavi (april 2019)

Per Wahlqvist (juli 2019)