Hem / Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser endast till förare som är svenska medborgare (permanent bosatt i Sverige, svenskt personnummer, inskriven i nordisk försäkringskassa).

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren har godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en Försäkring.

Datum för Förarutbildningar hittar du här >>

 

Alla licenser gäller nationellt. För träning utanför Sverige ska internationellt tillägg köpas (Undantag: Elitlicens och Classiclicens, där internationellt tillägget ingår.).

För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).
För information om FIM Internationell licens >>

 

Licensklasser Roadracing

Ungdom (nationell, internationellt tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år. Licensutbildning krävs. 


Junior (nationell, internationellt tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 13 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 19 år. Licensutbildning krävs. 


Senior (nationell, internationellt tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 60 år. Från det kalenderår föraren fyller 61 år krävs det läkarintyg innan licens kan utfärdas. Licensutbildning krävs. 


Elit (internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 60 år. Från det kalenderår föraren fyller 61 år krävs det läkarintyg innan licens kan utfärdas. Elitlicens erhålls efter uppklassning. Ansökan om uppklassning till elit skickas per mail till This is a mailto link.


Classic (internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 60 år. Från och med 61 år och till och med 65 år krävs det läkarintyg vartannat år. Från och med 66 år krävs det läkarintyg varje år innan licens kan ställas ut. Licensutbildning krävs. 


Bas (endast nationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen gäller för träning och klubbrace. I vissa klasser tillåts baslicens kompletterad med tillfällig ungdoms-, junior- eller seniorlicens, se SR Roadracing för vad som gäller i respektive klass. Licensutbildning krävs.


Paradlicens (uppvisning i samband med Classic Roadracing evenemang i Sverige)
Paradlicens utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. Paradlicensen gäller för paradkörning (uppvisning) på av Svemo godkända banor vid arrangemang av en Svemo ansluten klubb. MCHK-Racing kräver en enklare form av licensutbildning för förare som vill ta ut en Paradlicens.
Kravet på läkarintyg anses vara uppfyllt om innehavaren har körkort med A behörighet (kopia på körkort ska sändas in till Svemo för förare som från det året dom fyller 70 år).
Licensen är nationell och köps via Svemo TA. Pris: 550kr. Kontakta licensavdelningen för hjälp. 
För deltagande utanför Sverige, krävs Nationell/Internationell Classiclicens (inkl. uppkörning).


Internationellt tillägg
För deltagande i träningar utanför Sverige på banor vilka är godkända av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europe krävs Internationellt tillägg på Svemolicensen. 

För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).

Läkarintygblankett för licens från 61 år
Blankett läkarundersökning 

 

I Tävlingsformer för Roadracing kan du se för vilken tävlingsform din licens gäller. 

Aktuella licenspriser hittar du här >>
Du löser alltid din licens via Svemo TA. Hur det fungerar läser du här >> 

 

För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglemente Roadracing här>>

Frågor?
Hör av dig till Svemos licensavdelning.