2021

Uppklassning till elit (godkänd ansökan)

Pontus Röstlinger

Phil Wilson

Viktor Hjälmeby

Johan Andersson

Dan Gustafsson

Andreas Ununger

David Nordlund

Gustaf Anveland

Daniel Gustafsson (feb)

Sorin Dragos (juni)

Rasmus Lindström (juni)

Nedklassning (godkänd ansökan)

Gustaf Anveland (feb)

Marcus Bergqvist (april)

Andreas Elmersson (maj)