Hem / Allmän info / Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap. Dock kan Svemo i enskilda fall medge undantag, se Track Racingreglementet. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov (gäller ej klubblicens). I licensen ingår en försäkring.


Förare delas in i klasserna:  (Licenspriser)                            


Guldhjälm: (gäller endast i Sverige) 
 
Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens klubb och dess utbildade barnledare. Licens kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år.

Ungdom: (nationell och internationell) 
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 17 år. För flickor gäller det år de fyller 18 år.

Junior: 
(nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år.

Senior: (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 22 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 55 år. 

Klubb: (gäller endast i Sverige)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år, någon övre åldersgräns för klubblicensen finns inte. Denna licens berättigar innehavaren att träna på banor med giltig banlicens utfärdad av Svemo. Licensen ger även innehavaren rätt att delta i klubbmästerskap för den klubb som framgår på licensen.

Bas: (gäller endast i Sverige)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen är avsedd för den som endast deltar i träning och Enklare Tävling. 

För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Motorkalender och Specialreglemente Track Racing