Hem / Banor / Förnyelse

Förnyelse

Lista på banlicenser som löper ut 2021-12-31 (pdf)

Klubb vars banlicens löper ut kan förnya sin banlicens över en ny 1- eller 3-årsperiod. För att kunna förnya banlicensen finns två alternativ: 
Alt. 1: Förändringar har gjorts på anläggningen eller 
Alt. 2: Inga förändringar har skett.

Vi hoppas att ni ska förnya banlicensen över en ny licensårsperiod och då gäller följande. 
Fyll i bifogad ansökan och skicka in tillsammans med obligatoriska dokument. Det går bra att scanna och mejla dokumenten alternativt skicka per post.

Information går ut till berörda klubbar, som finns registrerad i IdrottOnline, via Svemo hemsidan samt facebook 

 

Alt. 1: Förändringar har gjorts på anläggningen

 

Gällande:

- Banan (rita in ytterområdet på banan samt ev. slingan)

- Publikområde

- Uppställningsplatser/depåer

- Utrymningsvägar


Sedan förra banlicensen ska polisen godkänna bananläggningen och anteckna detta på ritningen över bananläggningen. Ändringen av bananläggningen ska vara godkänd av polisen senast en månad före en tävling eller uppvisning (enligt FAP 512-1)

 1. Använd denna blankett (pdf)

 2. Banområde som tidigare är godkänt av myndighet måste även vara giltig för kommande banlicensperiod. (Kolla över era papper så att tillstånden fortfarande gäller över kommande period).

 3. Skicka in miljörevision om miljöcertifiering är gjord. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från.

  Läs mer>>

 

Alt. 2: Inga förändringar har skett

 

Har inga förändringar skett enligt ovan och tillståndet för banan är Tillsvidare, krävs inget nytt polisgodkännande av bananläggningen, vänligen skicka ett mail till undertecknad med följande information:

 1. Använd denna blankett (pdf)

 2. Banområde som tidigare är godkänt av myndighet måste även vara giltig för kommande banlicensperiod. (Kolla över era papper så att tillstånden fortfarande gäller över kommande period).

 3. Skicka in miljörevision om miljöcertifiering är gjord. Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela på ansökan vilken bana den utgår från.

  Läs mer>>

 

 

Kom ihåg att miljöcertifiera klubbens bana!

Alla banor i enduro/trial ska vara miljöcertifierade för att få banlicens.

 1. Permanent anläggning

  Om en enduro-/trialbana utgår från en permanent anläggning, t ex en motocrossanläggning ingår den i samma miljöcertifiering. Har ni en sådan bana bör den alltså redan vara miljöcertifierad. Uppföljning av miljöcertifieringen sker sedan vartannat år vid ordinarie banbesiktning av motocrossbanan.

 2. Enduro-/trialområde utanför permanent anläggning

  Om ett enduro-/trialområde eller slinga ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller klubbstuga används den nya blanketten från 2012 ”Miljörevision Träningsområde Utanför Permanent Anläggning”. 

  Vid den första miljöcertifieringen kontaktas distriktets miljöansvarige när ni är klara för certifiering och denne besöker klubben och går igenom blanketten med er. När miljöcertifiering har godkänts av distriktets miljöansvarige erhåller klubben ett diplom.

  Vid förnyande av banlicens vart tredje år fyller klubben i en tom revisionsblankett för att följa upp den första och maila eller skicka till grenkoordinatorn på Svemo kansli, se adress sist i brevet.

  En kopia av blanketten sätts i banliggaren.

 3. Tillfällig anläggning

  Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben istället använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”.

  Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

Alla blanketter med handledning finns att hitta på www.svemo.se under fliken Miljö -> Miljöcertifiering.

 

Kontakta respektive distrikts miljöansvarige för tips hur ni kan lösa miljöcertifiering på bästa sätt.

Läs mer>>