Hem / Banor / Tillfällig banlicens

Tillfällig banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. 
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

Tillstånd för enduroverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För att tillfällig banlicens ska erhållas gäller följande:

 

 1. Polistillstånd
  Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 2. Länsstyrelsen
  Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 3. Miljöcertifiering
  Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”. Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

 4. Karta
  Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings- respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser samt tillfartsvägar.

 5. Tillstånd från markägare

 6. Ansökan om tillfällig banlicens
  I samband med tävling sker ansökan via Svemo TA. Dokumenten kan laddas upp på tävlingen. 
  Vid träning skickas ovanstående dokument in till kansliet för handläggning.

 

Avgift:

Tillfällig banlicens: 1400 kr

 

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

This is a mailto link (inklusive inscannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Att: Trial

Box 2314

600 02 Norrköping

 

Användbara länkar/dokument:

Miljöcertifiering samt miljörevisionsblanketter

Länsstyrelsens karttjänst (Länsstyrelsen)

Manual karttjänsten (pdf)