Hem / Allmän info / Förarlicens

Förarlicens

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap och som är inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt innehar fullständigt svenskt personnummer. Svemo kan dock i enskilda fall medge undantag. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren är medlem i Svemo ansluten klubb. I licensen ingår en försäkring.

 

Guldhjälmslicens
Guldhjälmslicens utfärdas till barn t.o.m 12 år. 
Licensen är giltig vid samtliga Trialtävlingar för guldhjälm arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo.

 

Ungdomslicens
Ungdomslicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 12 t o m det år undervilket föraren fyller 16 år.

Licensen är giltig vid samtliga Trialtävlingar arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo. 

 

Juniorlicens
Juniorlicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 17 t o m det år under vilket föraren fyller 21 år. Licensen är giltig vid samtliga Trialtävlingar arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo.

 

Seniorlicens
Seniorlicens utfärdas att gälla f r o m det år föraren fyller 22.

Licensen är giltig vid samtliga Trialtävlingar arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo.

Från det år föraren fyller 68 måste han/hon årligen genomföra en godkänd läkarundersökning för att kunna förvärva seniorlicens. Läkarintyget skickas till Svemo licensavdelning för utfärdande av licensen.
(NT 6.1.1)

 

Elitlicens
Elitlicens tilldelas de 10 bäst placerade seniorförarna i SM under föregående säsong.

Licensen är giltig vid samtliga Trialtävlingar arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo.

 

Baslicens
Baslicens utfärdas från det året föraren fyller 15 år och uppåt. 
Licensen är giltig vid enklare tävlingar och klubbtävlingar arrangerade av Svemo samt ger ett 
fullt försäkringsskydd vid träning på område med gällande banlicens utfärdad av Svemo.

Baslicens gäller ej för deltagande i Nationell eller Internationell tävling. Baslicens är mest lämpad för förare över 65 års ålder, som vill kunna delta i Enklare tävling och då inte behöva skaffa läkarintyg.

 

Klubblicens

Licensen kan användas vid träning på flera klubbar och i flera grenar. Deltagande i klubbtävling i Trial tillåts endast i den klubb där förarens licens är utfärdad. Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen. Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
 
Minderlicens
Minderlicens berättigar till minderuppdrag till förare vid träning och tävling.
Licensen utfärdas fr o m det år personen fyller 18 år.
Internationellt tillägg
Samtliga licenser förutom Guldhjälmslicens, Baslicens och Klubblicens kan uppgraderas att vara giltiga Internationellt. Licensen berättigar då till deltagande vid träning och tävling vid av FIM anslutet förbunds sanktionerade tävlingar/träningar utanför Sveriges gränser.
    

För licenspriser